MTB-rood-logo-Retina

Privacybeleid

INLEIDING

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe Mountainbike Verhuur Leersum (hierna MVL) omgaat met de persoonlijke gegevens die MVL verzamelt. Je leest hoe we ze verzamelen, welke gegevens we voor hoe lang bewaren, voor welke doeleinden en wat je rechten zijn. De privacyverklaring kan soms worden gewijzigd, bijvoorbeeld als gevolg van veranderende wetgeving. Je wordt dan ook aangeraden met regelmaat deze verklaring te lezen. We nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. MVL zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. We verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

1. Mountainbike Verhuur Leersum

Mountainbike Verhuur Leersum is het bedrijf van Robert Paul van der Vliet, gevestigd in Leersum. Het bedrijf verhuurt mountainbikes aan particulieren vanuit haar winkel in Leersum.

Onze website is gericht op het toelichten van mijn werkzaamheden en is een platform ter informatie. We versturen ook blogs, nieuwsbrieven en andere informatie om je te informeren en enthousiasmeren.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door MVL worden verzameld. Het is daarom goed dat je weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen daaromtrent kunt aangeven. Deze informatie vind je in deze privacyverklaring. Laat ons gerust weten als je iets wilt wijzigen in de manier waarop we jouw gegevens gebruiken: contact.

2. DOEL GEGEVENS

MVL verzamelt je persoonsgegevens voor een aantal doelen. Deze worden hier toegelicht:

2.1 Het versturen van nieuwsbrieven

MVL verstuurt met regelmaat een nieuwsbrief. Doel van de nieuwsbrief is kennis delen en promotie van mijn bedrijfsactiviteiten. Je voor- en achternaam worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website en het kan zijn dat je wordt gevraagd je aan te melden.

2.2 Het opnemen van contact

Je gegevens worden verzameld wanneer je contact opneemt met MVL via de website. In dit formulier zullen alleen de benodigde gegevens worden gevraagd zoals je voor- en achternaam, telefoonnummer en je e-mailadres.

2.3 Analytics

MVL gebruikt alleen technische cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee  onze website optimaliseren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan. MVL beschouwt de volgende handelingen als het verlenen van toestemming:

– overhandigen visitekaartje;

– verzoek tot informatie;

– aanmaak van een account;

– offerte aanvraag;

– uitvoering van een opdracht;

– aanmelden voor de nieuwsbrief;

– toestemming voor gebruik van gegevens per e-mail.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. MVL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

3. ONTVANGERS

De gegevens die MVL ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

3.1 Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres, voornaam en achternaam (dat wat je zelf hebt ingevuld op mijn website) automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

3.2 Vimexx webhosting

De e-mail van MVL wordt gehost bij Vimexx. Als jij contact opneemt via de contactpagina of via e-mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Vimexx. Ook de website en back-ups van de website worden gehost bij Vimexx.

4. SOCIAL MEDIA

We willen het je zo makkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Lees de privacy verklaringen van de Social Media platforms waarvan je een button vindt op onze site om te weten hoe zij omgaan met privacy.

5. LINKS

Op onze website kan je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten MVL om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen we je hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

6. OPSLAG PERIODE

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door MVL, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

6.1 Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres, voornaam en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kunt je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven.

6.2 Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met MVL via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal vier jaar terug bewaard.

6.3 Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, e-mailadres of IP-adres. Deze gegevens worden voor 14 maanden bewaard binnen Google Analytics.

7. BEVEILIGING

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door MVL worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar MVL. Deze code wordt gebruikt tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan mijn website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van MVL privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

8. JOUW RECHTEN

8.1 Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij MVL vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met MVL. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

8.2 Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door MVL. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde link onderaan elke nieuwsbrief.

8.3 Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij MVL vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

8.4 Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat MVL niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

8.5 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat MVL jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

9. ONZE PLICHTEN

MVL verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk op grond van een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van MVL via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan MVL de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met MVL met anderen te delen dan de hierboven genoemde partijen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen we deze informatie.

MVL behoudt zich het recht voor jouw gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer MVL dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van MVL te beschermen. Daarbij trachten we altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Bedankt voor je vertrouwen! Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

Mountainbike Verhuur Leersum | Rijksstraatweg 247 | 3956 CN Leersum | +31 (0)6 1239 7272 | KvK 30133136